JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem är vem?

Huvudförhandling i brottmål på hovrätten - vilka deltar?

Vilka deltar?

I förhandlingen deltar:

  • Tre juristdomare - en är ordförande och två är ledamöter.
  • Två nämndemän - lekmannadomare. De är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomarna döma i målet.
  • Den tilltalade - den som är åtalad för brottet.
  • Åklagaren - för statens talan i domstolen.

Ibland deltar:

  • Försvarsadvokat - den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.
  • Målsägande - den som påstås har utsatts för brottet.
  • Målsägandebiträde - en advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.
  • Protokollförare - den som skriver ner det som händer under förhandlingen. Ofta en jurist som arbetar på domstolen.
  • Vittnen - personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet.
  • Tolk - om någon av parterna inte talar svenska eller är syn- eller hörselskadad.

Det kan också finnas åhörare. Eftersom förhandlingen oftast är offentlig får vem som helst vara med som åhörare. Ibland beslutar domstolen att förhandlingen eller delar av den ska ske bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.
Senast ändrad: 2017-01-16

Vad är huvudförhandling?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde.