JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Muntlig delgivning

Muntlig delgivning sker genom att innehållet i en handling läses upp för delgivningsmottagaren.

Muntlig delgivning innebär att hela innehållet i den handling som ska delges läses upp för delgivningsmottagaren. Vanligen skickas eller lämnas handlingen därefter till delgivningsmottagaren, under förutsättning att detta är möjligt eller inte är onödigt.

Delgivning anses ha skett när innehållet i handlingen har lästs upp för delgivningsmottagaren.
Senast ändrad: 2017-01-16