JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stämningsmannadelgivning

Stämningsmannadelgivning sker genom att en person med behörighet att utföra en sådan delgivning lämnar en handling eller ett meddelande till delgivningsmottagaren, genom surrogatdelgivning eller genom s.k. "spikning". Stämningsmannadelgivning används främst när myndigheten inte har kunnat delge en person på annat sätt.

Stämningsmannadelgivning sker normalt genom att en person med stämningsmannabehörighet lämnar en handling eller ett meddelande till delgivningsmottagaren. Detta delgivningssätt används främst när myndigheten inte har lyckats delge mottagaren på annat sätt. Mottagaren anses delgiven när stämningsmannen har anträffat delgivningsmottagaren och överlämnat handlingen, oavsett om den sökte tar emot och kvitterar delgivningsförsändelsen eller inte.

Stämningsmannadelgivning kan i vissa fall också ske genom att handlingen lämnas till en annan vuxen person vid bostaden eller arbetsplatsen om den sökte inte påträffas, detta kallas surrogatdelgivning. Handlingen får endast lämnas till en person som samtycker till det och som inte är motpart till den som ska delges. Delgivning har i detta fall skett när handlingen har lämnats och en underrättelse om det har skickats till delgivningsmottagaren.

"Spikning" innebär att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens bostad eller på lämplig plats i anslutning till den, om mottagaren inte kan påträffas där. ”Spikning” får endast ske om surrogatdelgivning inte kan användas och det inte heller kan klarläggas var mottagaren uppehåller sig, men det finns anledning att anta att han/hon har avvikit eller håller sig undan. Vid "spikning" har delgivning skett när handlingen har lämnats i eller i anslutning till delgivningsmottagarens bostad.
Senast ändrad: 2017-01-16