JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanlig delgivning

Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. Mottagaren måste bekräfta att handlingen har tagits emot.  

Vanlig delgivning är ett av de delgivningssätt som myndigheterna använder oftast.

Vanlig delgivning innebär att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren.

Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen. Som bevis på att handlingen har tagits emot ska mottagaren skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till domstolen. Mottagaren kan också bekräfta elektroniskt eller muntligen att han eller hon har mottagit handlingen.

Om mottagaren inte bekräftar att handlingen har tagits emot kan myndigheten försöka få fram kontaktuppgifter till honom /henne, t.es. genom att kontakta arbetsgivare, familj samt myndigheter. Om myndigheten inte heller efter att ha gjort detta kan få mottagaren delgiven på vanligt sätt kan myndigheten istället använda stämningsmannadelgivning. Stämningsmannadelgivning innebär att en person som är behörig att utföra en sådan delgivning söker upp den som ska delges.
Senast ändrad: 2017-01-16