JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migration

Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol.

I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till personen som sökt asyl. Migrationsdomstolens avgörande kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

En asylansökan lämnas till Migrationsverket, som antingen bifaller eller avslår den. När Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid avslag beslutar Migrationsverket också om avvisning eller utvisning om personen som ansökt befinner sig i Sverige.Senast ändrad: 2018-08-31