JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Nedan anges avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna, mark- och miljödomstolarna och Patent- och marknadsdomstolen.

Om du vill ha information om avgifter för andra mål och ärenden kan du vända dig till en domstol. Komplett information om avgifter vid de allmänna domstolarna finns i förordning (1987:452).


Mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr för 2017)

900 kr 

Andra mål vid mark- och miljödomstolen som inleds genom en ansökan om stämning

2 800 kr                

Ärenden vid mark- och miljödomstolen 

900 kr 

Tilläggsavgift

Mark- och miljödomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som har överlämnats från Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

600 kr 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

2 500 kr

Läs mer om mark- och miljödomstolens avgifter.

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

900 kr

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

2 800 kr                

Ärenden vid patent- och marknadsdomstolen

900 kr 

Tilläggsavgift

 

Patent- och marknadsdomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål om administrativ hävning av registrerad firma eller varumärke som har överlämnats från registreringsmyndighet för firma eller Patent- och registreringsverket.

2 350 kr 

Tilläggsavgift tas även ut för mål som har överlämnats från Kronogodemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

600 kr 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 400 kr för 2017)

2 500 kr 


Senast ändrad: 2017-01-27

Vill du betala?

Använd betaltjänsten för ansökningsavgifter (öppnas i nytt fönster).