JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljödomstolarna

Mark- och miljödomstolarna är domstolar
för miljöfrågor och vattenfrågor.
Miljöfrågor och vattenfrågor styrs
av en lag som heter Miljöbalken.

Miljöbalken började gälla 1 januari 1999.
Den styr hur vi får förändra och använda naturen.                    

Miljöbalken innehåller flera viktiga grunder.
Till exempel ska den som driver ett företag
använda bästa möjliga teknik
och sköta företaget enligt reglerna i miljöbalken.

Miljöbalken skyddar vår hälsa och miljö
och värdefull natur och kultur.
Den skyddar också våra olika arter i naturen.

Miljöbalken ska också se till att vi använder vår mark
och vårt vatten på bästa sätt
så vi hjälper till att inte ta för mycket från naturen,
till exempel material, råvaror och energi
utan att det kommer tillbaka till naturen (kretslopp).

Mark- och miljööverdomstolen

Miljödomstolarnas beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
Den finns i Svea hovrätt.
Senast ändrad: 2014-06-02