JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hakemus tämmäyksestä (Stämningsansökan)

Jos sie ja vastapuoli että pysty sopihmaan, käräjäoikeus saattaa pruuvata asian. Usseimissa tilantheissa saatat hakea tämmäystä vastapuolen asuinpaikan käräjäoikeuesta.

Oikean käräjäoikeuen löyät ko klikkaat "Sök domstol" (Hae tuomioistuin)

1. Täytä blanketti "Ansökan om stämning” (Tämmäyksen hakemus). Siinä häätyy olla:

  • Hakian, kantajan (kärande) ja vastapuolen eli vastaajan (svarande) nimi, henkilönumero, postiosote, telefooninumero. Jos kanne (talan) tehhään siihaisen kautta, niin tiot siittä kans.
  • Maholisen eustajan nimi ja osote. Jos käytät eustaijaa, lähätä hullmahti (fullmakt) matkassa.
  • Tietty vaatimus (yrkande), esimerkiksi ette vastapuolen pittää maksaa tietty summa. Kirjota kans se räntty jota vaait.
  • Yksityiskohtanen (utförlig) selvitys olosuhtheista sinun vaatimuksen perustheeksi, esimerkiksi miksi vastapuolen pitäs maksaa vaaittu summa.
  • Tietoja viisistä/totistuksista joita sulla oon ja mitä pittää totistaa, esimerkiksi velan vaatimus eli räkinki. Lähätä sisäle kirjaliset viisit joista kaks vahvistettua (bestyrkta) kopiaa.
  • Jos sulla oon totistajia, kirjota niitten nimet, osotheet ja telefooninumerot. Tuomioistuin kuttuu sitte totistajat oikeuenkäynthiin, jos semmonen tullee.
  • Jos hakia eli vastapuoli oon organisajuuni, puulaaki eli yhistys, sille tarvithaan rekisteriviisi jonka tillaat osotheesta Bolagsverket (Puulaakilaitos) (länkile aukenee uusi ruutu).

2. Allekirjota hakemus. Jos sulla oon eustaja, hänen pittää allekirjottaa hakemuksen.

3. Maksa 900 kruunun eli 2 800 kruunun hakemuskostanuksen käräjäoikeuen Plus-Girokonthuun. Lissää tietoja kostanuksista löytyy tästä (ruottiks). Kontaktaa käräjäoikeuen jos olet epävarma minkä summan sie piät maksaa. Konttunumeron löyät länkistä "Sök domstol" (Hae tuomioistuin). Kirjota osapuolitten nimet ja henkilönumero eli organisasjuuninumero talonghiin.

4. Lähätä eli jätä hakemus käräjäoikeutheen ja rekisteriviisi jos semmosen tarttee. Kirjota mitenkä hakemusmakso oon maksettu. Huomioitte, ette se ei riitä ette faksaa eli meilaa tämmäyshakemuksen. Jos hakemus faksathaan eli meilathaan, orginaalin joka oon allekirjotettu häätyy kuitenki lähättää postissa eli jättää suohraan tuomioistuimelle.
Jos sinun hakemus ei ole täyelinen, sie hääyt kompleteerata sen ennenkö käräjäoikeus saattaa käsitellä sen.
Käräjäoikeus tämmää sitte vastapuolen. Tämmäys oon määräys vastapuolele vastata siihen mitä sie olet vaatinu.
 
Senast ändrad: 2014-08-28