JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Valmistelu

Jos kaks osapuolta ei pääse sophuun, syntyy riita. Jos osapuolet itte ei saata ratkasta riitaa, käräjäoikeus saattaa ottaa ylös asian. Oikeuenkäynti riita-asioissa oon jaettu kahtheen oshaan, valmistelu ja pääkäsittely.

Valmistusaikana käräjäoikeus selvittellee mitä riita koskee ja mitä mieltä osapuolet oon asiasta. Ette tämä menis niin kierästi ja helposti ko maholista, tuomioistuin saattaa olla yhtheistyössä osapuolitten kans siittä mitenkä asiaa pitäs käsitellä ja tehhä aikataulun kans.
Valmistukset pruukaava alkaa siittä ette vastapuoli vissin ajan sisälä pittää vastata siihen mitä hakia oon tämmäyksessä vaatinu. Vastaus häätyy olla kirjalinen. Vastapuoli ilmottaa jos hän tunnustaa eli kieltää hakian vaatimukset. Jos vastapuoli kieltää, hän häätyy antaa ilmi miksi, ja mikkä viisit (bevis) sitä tukeva. Jos vastapuoli oon sitä mieltä ette oikeuenkäynile oon joku este, hänen häätyy antaa se ilmi.

Kokkous tuomarin eessä

Ko vastaus oon tullu käräjäoikeutheen, osapuolet kuttuthaan kokkouksheen tuomarin eessä. Joskus asia selviää jo siinä vaihheessa. Tuomarin ohjauksela osapuolet saava vastata toistensa sanomishiin, niin ette heän mielipitheet tuleva framile selvästi ja täyelisesti. Viisitten tarve käyhään kans läpi. Kokkouksen saattaa pittää telefoonin kautta jos osapuolet niin halvaava ja jos se oon sopivaa.
Jos oon maholista, valmistelu pitäs viä lophuun ensimäisessä kokkouksessa. Jos se ei mene, valmistelutyö jatkuu niin ette kirjotethaan preiviä keskenhään eli piethään uusi kokkous.
Joskus tuomioistuin saattaa päättää riita-asiasta vain asiapaperitten perustheela, eli sillä mallin ette vain lukeva kirjotetut viisit ja muut asiapaperit. Ennenkö asiasta päätethään vain asiapaperitten perustheela, osapuolet saava maholisuuen puhua asiansa lophuun.

Jos vastapuoli ei vastaa?

Jos vastapuoli ei ole antanu mutiveerattua kirjalista vastausta asiassa joka koskee esimer-kiksi velkariitaa, sopimuksen sisältöä, hyyryä eli vahinkonkorvausta (niin sanotut omasuus-oikeusasiat) (förmögenhetsrättsliga mål), tuomioistuin saattaa päättää antaa niin sanotun ykspuolisen tuomion (tredskodom). Se tarkottaa usseimiten ette se joka ei vastaa, häviää asian. Tämä jällaa kans jos hakia ei halvaa olla matkassa prusessissa eli joku osapuolista ei tule asian käsittelhyyn.Osapuoli joka oon saanu tämmösen ykspuolisen tuomion itteä vasthaan, ei saa valittaa tuomiosta, mutta saapi kuukauen sisälä siittä ko tuomio ilmotethiin, kirjalisesti hakea käräjäoi-keuelta ette asia otethaan uuesti käsittelhyyn. Siinä taphauksessa tuomioistuin käsittellee asian uuesti.  
Senast ändrad: 2009-11-27