JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Asiasta päätethään hallinto-oikeuessa

Hallinto-oikeus lähättää sinun valituksen etheen käsin muitten asihhaan kuuluvitten asiapaperitten kans, vastapuolele. Tavalisuuessa vastapuoli saapi jonku aikaa ette vastata.

Vastaus häätyy olla kirjalinen, jos oikeus ei ole päättäny ette vastauksen saapi antaa suulisessa käsittelyssä. Se oon tavalista asioissa jokka koskeva erimuotosta pakkohoitoa (tvångsvård).
Vastauksessa vastapuoli kertoo omista mielipitheistä eli siittä jos hän myöntää eli kieltää sen mitä hakemuksessa vaaithaan, eli jos hän hyväksyy eli ei vissin toihmeenpanon. Vastapuoli häätyy kans antaa syyt omile mielipitheile ja kertoa mitä totistuksia/viisiä hällä oon.

Ko vastaus tullee tuomioistuihmeen, se lähätethään sulle joka olet valittannu; joko sen takia ette sie saat jättää oman lausunon (yttrande) siittä eli vain tioksi sulle.
Tämä preivitten kirjottaminen jatkuu sitte niin kauon ette asia oon niin hyvin selvitetty ette siittä saatethaan tehhä päätös.
Tuomioistuimella oon päävastuu siittä ette asia selvitethään kunnola. Sen takia hallinto-oikeus joskus saattaa tahtoa kompleteerauksia selvityksheen eli käskeä osapuolitten näyttää mitä totistuksia/viisiä heilä oon oman näkökannan puolustamiseksi. Hallinto-oikeus saattaa kans hakea tietoja ja lausuntoja muilta viranomhaisilta.
Senast ändrad: 2010-03-08