JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Viranomhaisen päätöksestä valittaminen hallinto-oikeutheen

Hallinto-oikeutheen saatat valittaa päätöksistä jokka esimerkiksi Siukkakassa, Ve-rolaitos, Migrasjuunilaitos eli kunnan sosiaalipalvelu oon tehny.

Jos halvaat ette hallinto-oikeus ottaa sinun asian käsittelhyyn, sinun pittää kirjottaa hallinto-oikeutheen ja sanoa miksi sie halvaat ette päätöstä muutethaan ja minkä muutoksen sie halvaat. Kirjota kans mitä sie halvaat ette net käsittelevä ja mitä halvaat ette oikeuen pitäs tietää ja huomioija ko net käsittelevä asiaa. 

Valituksessa pittää kans olla:

  • ammatti ja henkilö- eli organisasjuuninumero
  • postiosote ja osote sinun työpaikale
  • telefooninumero asunthoon ja työpaikale
  • muuta joka oon tärkeää sille ette tuomioistuin saapi yhtheyen sinhuun

Muista allekirjottaa valitus.

Mihin mie lähätän valituksen?

Valituksen sie lähätät sille viranomhaiselle joka oon tehny päätöksen. Jos sie esimer-kiksi halvaat valittaa päätöksestä jonka Siukkakassa oon tehny, sie lähätät valituksen vain sinne. Sinun häätyy kans lähättää valitus vissin ajan sisälä siittä ko olet saanu päätöksen. Päätöksestä näkkee kuinka pitkä aika sulla oon valittaa.

Viranomhainen joka oon tehny päätöksen päättää sitte onko valitus tullu ajoissa. Jos se oon tullu ajoissa, viranomhainen lähättää valituksen ja muut asiapaperit hallinto-oikeutheen.
Ko joku oon valittannu Migrasjuunilaitoksen päätöksestä ulkomaalais- ja kansalaisasiassa Migrasjuunilaitos itte ottaa uuen päätöksen ensin. Jos Migrasjuunilaitos pyssyy oman pää-töksen takana, valitus lähätethään johonki Ruottin kolmesta migrasjuunituomioistuimesta jokka oon hallinto-oikeus Stockholmissa, Malmössä ja Göteborgissa.
Senast ändrad: 2010-03-08