JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Esivalmistelu

Riita syntyy, kun kaksi osapuolta ei pääse yhteisymmärrykseen. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitaa itse, käräjäoikeus voi ottaa asian käsiteltäväkseen. Riitajutussa oikeudenkäynti jaetaan esivalmisteluun ja pääkäsittelyyn.

Esivalmistelussa käräjäoikeus selvittää, mitä riita koskee ja kuinka osapuolet suhtautuvat puolustukseksi viitattuihin seikkoihin. Jotta tämä sujuisi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, tuomioistuin saattaa neuvotella osapuolten kanssa siitä, kuinka juttu tullaan käsittelemään ja tehdä ajankäyttösuunnitelman.
Tavallisesti esivalmistelu alkaa siitä, että vastapuolen täytyy tietyn ajan kuluessa vastata siihen, mitä hakija haastehakemuksessaan on vaatinut. Vastauksen tulee olla kirjallinen. Vastapuolen tulee ilmoittaa, myöntääkö vai kiistääkö hän hakijan vaatimuksen. Jos vastapuoli kiistää, hänen täytyy ilmoittaa miksi, ja mihin todisteisiin hän tukeutuu. Jos vastapuoli katsoo, että oikeudenkäynnille on jokin este, hänen tulee ilmoittaa siitä.

Kokous tuomarin kanssa

Kun oikeus on saanut vastauksen, osapuolet kutsutaan kokoukseen tuomarin eteen. Joskus juttu voidaan ratkaista jo tässä vaiheessa. Tuomarin johdolla osapuolet saavat esittää vastaväitteitä toistensa väitteisiin siten, että heidän näkemyksistään tulee selkeät ja kattavat. Myös todisteiden tarve käydään läpi. Kokous voidaan pitää puhelimitse, jos osapuolet haluavat ja jos se on mahdollista.
Jos mahdollista, esivalmistelu tulee saattaa päätökseen ensimmäisessä kokouksessa. Jos se ei onnistu, esivalmistelua jatketaan kirjeenvaihtona tai uudessa kokouksessa. Joskus tuomioistuin saattaa ratkaista riitajuttuja asiapapereiden perusteella, siis ainoastaan lukemalla kirjalliset todisteet ja muut asiapaperit. Ennen kuin juttu ratkaistaan asiapapereiden perusteella, osapuolille annetaan tilaisuus viedä kanteensa päätökseen.

Kun vastapuoli ei vastaa?

Jos vastapuoli ei ole lähettänyt perusteltua kirjallista vastausta jutussa, joka koskee esimerkiksi velkariitaa, sopimuksen sisältöä, vuokraa ja vahingonkorvausta (niin sanotut omaisuusoikeudelliset jutut), käräjäoikeus voi tehdä niin sanotun yksipuolisen tuomion. Tämä tarkoittaa, että osapuoli, joka ei vastaa, häviää usein jutun. Samoin on asian laita silloin, kun hakija ei halua osallistua prosessiin ja kun jompikumpi osapuoli ei tule käsittelyyn.
Itseen kohdistuneen yksipuolisen tuomion saanut osapuoli ei voi valittaa tuomiosta. Sitä vastoin osapuoli saa anoa käräjäoikeudelta kirjallisesti, kuukauden kuluessa tuomion antamispäivästä, että juttu otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Siinä tapauksessa käräjäoikeus ottaa jutun jatkokäsittelyyn.
Senast ändrad: 2009-05-10