JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 1 2006

Mot bakgrund av att det redan finns ca 1400 klagomål rörande grekcypriotisk egendom har Europadomstolen ålagt Turkiet att inom tre månader inrätta ett rättsmedel mot gjorda kränkningar samt att se till att gottgörelse ska föreligga tre månader därefter.

Läs om Xenides-Arestis och mycket mer i senaste numret av Nytt från Europadomstolen.

Utgiven:  19 januari 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 20 december 2005 - den 12 januari 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12