JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2006

”Strängare franska straffrättsliga bestämmelser innebärande en automatisk dubblering av fängelsestraffets längd vid ett återfall i brottslighet ansågs inte utgöra en kränkning trots att det första brottet begicks innan den nya lagstiftningen trädde i kraft."

Utgiven:  25 april 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 mars - den 13 april 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.



Senast ändrad: 2011-04-12