JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 11 2007

Att en persons rätt att få sitt rykte skyddat innefattas av art 8 samt att en stat har en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda detta intresse slogs fast i målet Pfeifer mot Österrike.

Utgiven:  17 december 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 13 november - den 11 december 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12