JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2007

Föreningsfriheten kränktes när en fackförening, till följd av inhemsk lagstiftning, inte tilläts utesluta medlem på grund av tillhörighet till ett extremhöger-parti.

Utgiven:  21 mars 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 15 februari - den 15 mars 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12