JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2007

En arbetsgivare som utan utryckligt lagstöd kontrollerade en anställds användning av telefon, e-post och Internet kränkte rätten till respekt för den anställdas privatliv och korrespondens enligt artikel 8.

Utgiven:  23 april 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 20 mars - den 12 april 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12