JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 9 2007

Läs om Högsta domstolens senaste dom om skadestånd för kränkning av Europakonventionen.

Utgiven:  18 oktober 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 30 augusti - den 11 oktober 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12