JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 10 2009

Europadomstolen ändrar sin praxis avseende tillämpligheten av artikel 6 på interimistiska åtgärder.

Utgiven:  23 november 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 13 oktober - den 10 november 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12