JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2009

Fällande franska domar för indirekt tobaksreklam (genom tidningsbilder på formel 1-förare med symboler för cigarettmärke på fordon och overall) ansågs inte strida mot yttrandefriheten.

Utgiven:  24 mars 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 17 februari - den 17 mars 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12