JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2009

Fällande norsk dom för publicering av fotografier av dömda personer på väg från domstolen ansågs inte kränka pressens yttrandefrihet. Läs om Europadomstolens avgörande i Egeland och Hanseid mot Norge och mycket mer i senaste nummer av Nytt från Europadomstolen.

Utgiven:  23 april 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 mars - den 16 april 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden. Beträffande principer för det subjektiva urvalet, se nr 8/05.
Senast ändrad: 2011-04-12