JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 1 2010

Europadomstolen jämställer trafficking med slaveri. Läs om det uppmärksammade avgörandet i Rantsev mot Cypern och Ryssland och mycket mer i årets första nummer av Nytt från Europadomstolen.

Utgiven:  21 januari 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 15 december 2009 - den 14 januari 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12