JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 10 2010

Europadomstolen har antagit nya riktlinjer för i vilken ordning målen ska tas upp till avgörande.

Utgiven:  22 november 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som med-delats under tiden den 14 oktober - den 9 november 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha med-delats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12