JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2010

Bevisning som erhölls vid genomsökning av en misstänkts bil utan tillstånd och som lades till grund för en fällande dom ansågs kränka rätten till en rättvis rättegång.

Utgiven:  17 mars 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 februari - den 9 mars 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12