JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 5 2010

Europadomstolen fann att en arbetsgivares föreningsfrihet kränktes när isländsk lag krävde att han skulle lämna ett ekonomiskt bidrag till en organisation som han själv inte valt.

Utgiven:  10 maj 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som med-delats under tiden den 20 april - den 6 maj 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12