JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 6 2008

Utvisning av en svårt Aids-sjuk person till ett afrikanskt land med begränsad sjukvård ansågs förenligt med Europakonventionen.

Utgiven:  23 juni 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 20 maj - den 17 juni 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12