JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

God domarsed

I april 2010 fick f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt i uppdrag av Domstolsverket att självständigt leda och genomföra ett regeringsuppdrag om domaretik. Johan Hirschfeldt har i uppdraget ett nära samarbete med en av Sveriges Domareförbund sammansatt arbetsgrupp.

Det gemensamma arbetet har resulterat i tre dokument med titlarna God domarsed – grundsatser och frågor, God domarsed – om etik och ansvarstagande och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn. Förhoppningen är att dessa dokument bl.a. ska kunna utgöra underlag för diskussion och reflexion kring vad som utgör god domarsed.

Här till höger kan du beställa dokumenten i tryckt form eller ladda ner dem som PDF.
Senast ändrad: 2013-05-03

Beställ eller ladda ner dokumenten

God domarsed

God domarsed - grundsatser och frågor

God domarsed - om etik och ansvarstagande

God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn

--------------------

God domarsed - grundsatser och frågor - på engelska:
Good judicial practice - Principles and Issues