JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2012:7 Domstolsverkets allmänna råd för utfärdandet av vitsord över fiskalers tjänstgöring vid tingsrätt och förvaltningsrätt

Bemyndigande: 10 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket,  5 § tingsrättsinstruktionen (1996:381) resp 4 § förvaltningsrättsinstruktionen (1996:382).
Ikraftträdande: 1 januari 2013

Utgiven:  12 december 2012
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2012:7Senast ändrad: 2012-12-13