JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2013:3 Domstolsverkets allmänna råd om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Bemyndigande: 2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen)

Ikraftträdande: 1 maj 2013

Utgiven:  20 mars 2013
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2013:3Senast ändrad: 2013-04-08