JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2012:15 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp

Bemyndigande: 4, 5, 6, 17, 18, 30 och 34 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404) och 3 § förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
Ikraftträdande: 1 januari 2013


Ändringar:

2013:7

Ändr: 10, 11, 15 och 28 §§

Bemyndigande: 5 och 6 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404) och 3 § förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

2016:16

Ändr.

Bemyndigande: 5 och 6 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404) och 3 § förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
Ikraftträdande: 1 januari 2017


 

Utgiven:  12 december 2012
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2012:15Senast ändrad: 2013-12-19