JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2013:2 Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

 


Bemyndigande:

2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen)

Ikraftträdande: 1 maj 2013


Ändringar:

2013:6

Ändr: 1 § första stycket 1 och 2

Bemyndigande: 2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen)

Ikraftträdande: 2 januari 201


Utgiven:  20 mars 2013
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2013:2Senast ändrad: 2013-12-10