JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2014:15 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Bemyndigande: 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
Ikraftträdande: 1 juli 2014

Utgiven:  30 juni 2014
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2014:15Senast ändrad: 2014-06-30