JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2014:18 Notarienämndens föreskrift om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid Lantmäteriet (DVFS 2011:9)

Bemyndigande: 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
Ikraftträdande: 1 juli 2014

Utgiven:  30 juni 2014
Typ:  Domstolsverkets författningssamling

Grundförfattning

2014:18Senast ändrad: 2014-06-30