JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp och taxor 2010

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Om ett mål eller ärende pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor om rättshjälp. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten. Biträdet får dock besluta om utredning.

Utgiven:  21 december 2009
Typ:  Informationsbroschyr
Senast ändrad: 2015-11-27