JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besöka en rättegång

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en förvaltningsdomstol för muntlig förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Rätten får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.

Tänk på detta inför studiebesöket

Om ni är en större grupp som vill komma på besök, kontakta gärna domstolen i förväg, så att den förhandling ni önskar besöka kan förläggas till en lämplig sal. Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Personalen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Tänk gärna på att inför besöket informera gruppen om att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

För dig som arrangerar ett studiebesök på domstolen är det viktigt att tänka på att det kan hända att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Observera att förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt ofta hålls inom stängda dörrar. Det innebär att varken allmänheten eller journalister får vara närvarande vid förhandlingen.
Senast ändrad: 2017-02-16

Bra att veta

Förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt hålls ofta inom stängda dörrar. Det innebär att varken allmänheten eller journalister får vara närvarande vid förhandlingen.

Läs mer om vad stängda dörrar innebär.

Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en förhandling kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.