JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bistånd

Kommunens socialnämnd svarar för ekonomisk hjälp (försörjningsstöd) och annat bistånd enligt socialtjänstlagen till familjer och enskilda som behöver det.

Som enskild person har du rätt att få bistånd så att du tillförsäkras en skälig levnadsnivå, om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Om du inte är nöjd med ett beslut som nämnden eller tjänsteman vid kommunens socialtjänst fattat kan du i regel överklaga det till förvaltningsrätten.

 
Senast ändrad: 2017-03-10

Mer information

Läs mer om hur processen går till under "Överklaga myndighetsbeslut".

Vill du veta mer om bistånd (försörjningsstöd) kontakta den kommun du bor i.