JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Titlar i Sveriges Domstolar

Det finns många titlar i Sverige Domstolar. Nedan har vi listat de vanligaste för den dömande verksamheten.

 

 • Notarie – domare under utbildning tingsrätt/förvaltningsrätt.
 • Fiskal – domare under utbildning i tingsrätt/förvaltningsrätt och hovrätt/kammarätt.
 • Adjungerad ledamot – domare i hovrätt/kammarrätt under utbildning.
 • Hovrätts-/kammarrättsassessor – färdigutbildad icke ordinarie domare.
 • Rådman - domare i tingsrätt/förvaltningsrätt.
 • Chefsrådman - rådman som är chef för en avdelning på en tingsrätt/förvaltningsrätt.
 • Lagman - chef för tingsrätt/förvaltningsrätt.
 • Hovrätts-/ kammarrättsråd - domare i hovrätt/kammarrätt.
 • Hovrätts-/ kammarrättslagman - domare som är chef för en avdelning på en hovrätt/kammarrätt.
 • Hovrätts-/ kammarrättspresident - chef för hovrätt/kammarrätt.
 • Justitieråd - domare i Högsta domstolen/Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Nämndeman – lekmannadomare i tingsrätt/förvaltningsrätt och hovrätt/kammarätt som dömer tillsammans med yrkesdomare.
 • President - chef över en hovrätt eller en kammarrätt.

 
Senast ändrad: 2017-09-07