JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket - stödja, leda och utveckla Sveriges Domstolar

Tycker du att det är viktigt att vi har domstolar som är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter?

Då passar du hos oss!

Domstolsverket har av regeringen i uppdrag att stödja, leda och utveckla domstolarna som ska handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Vi är drygt 390 medarbetare som, på huvudkontoret i Jönköping och på lokalkontoren Stockholm, Göteborg och Malmö, arbetar tillsammans så att domstolarna kan fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt.

Vi har ett brett uppdrag i att utveckla och ge administrativt stöd och service åt våra 80 domstolar med 6 900 medarbetare över hela landet.

Att vara anställd hos oss innebär att du är statligt anställd och arbetar i medborgarnas tjänst. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö.
Senast ändrad: 2017-09-04

Vill du veta mer om vår verksamhet?

Se vår Verksamhetsplan för 2016-2018.

Läs i planen om vilka behov och insatser som ska göra det möjligt för Domstolsverket att samverka bättre med domstolarna och leda verksamhetsutveckling för hela Sveriges Domstolars.

Det finns även beskrivningar av mål på kort och lång sikt och planerade aktiviteter för ett antal fokusområden, som identifierats utifrån omvärlds-, nuläges- och riskanalyser gjorda på Domstolsverket och domstolarna.