JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland söker ett hovrättsråd tillika vice ordförande

Arbetsuppgifter

En vice ordförande i hovrätten ska svara mot mycket högt ställda krav på juridisk skicklighet. Fokus i arbetsuppgifterna ligger att vara rättslig ledare, främst genom ordförandeskap i rätten, ansvar för enhetlig rättstillämpning och utbildning av yngre domare. Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra våra interna processer.

Kvalifikationer m.m.

Sökandens juridiska skicklighet och insikter i de rättsområden som ingår i domstolens ansvar är grundläggande och viktiga bedömningsgrunder vid rekryteringen. Hovrättens kollegiala arbetsformer ställer vidare krav på samarbetsförmåga och arbetstempot är sådant att förmågan att arbeta snabbt utan att ge avkall på kvalitetskraven måste vara väl utvecklad.

Förmåga att entusiasmera medarbetare och bidra till en anda av delaktighet är värdefulla egenskaper. Därutöver är det givetvis viktigt med ett gott omdöme och självständighet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de sex tingsrätterna i Norrbottens och Västerbottens län. Förutom att handlägga mål har hovrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den fyråriga domarutbildningen.

Hovrätten är belägen i en vacker nyrenoverad byggnad i centrala Umeå och har ungefär 35 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Hovrätten för Övre Norrland är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Umeå kommun bor cirka 125 000 personer och staden har mycket goda kommunikationer med Stockholm.Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-06-02
Arbetsgivarens referensnummer: 46-2019
Ansök här

Kontakt

Erik Sundström, hovrättspresident,
090-17 20 55

Urban Gunnarsson, administrativ direktör,
090-17 20 05


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.