JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Västra Sverige söker ett eller flera hovrättsråd i eventuell succession

Arbetsuppgifter

Som hovrättsråd kommer du att placeras på en av hovrättens fyra dömande avdelningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att vara ledamot i rätten under huvudförhandlingar, delta i föredragningar, förbereda mål för avgörande samt skriva domar och beslut. Du har även utbildningsansvar för jurister i domarutbildningen. Vi ser gärna att du också är delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Det innebär bl.a. att juridisk skicklighet och erfarenhet är viktiga bedömningsgrunder. Det ställs också höga krav på omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga och självständighet. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du som söker ska ha vilja och förmåga att bidra till att såväl avdelningens som hela hovrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivsel på arbetsplatsen.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning, bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige är näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen är organiserad på fyra dömande och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar ca 120 personer. Hovrätten har lokaler i centrala Göteborg, men förhandlingar hålls även i Karlstad.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se 

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 23-2019
Ansök här

Kontakt

Åke Thimfors, tf hovrättspresident,
031-701 23 01

Anna Samuelsson, administrativ direktör,
031-701 22 61


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.