JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Västra Sverige söker ett eller flera hovrättsråd tillika vice ordförande

Arbetsuppgifter

En vice ordförande i hovrätten är domare och ordförande i rätten samt har till uppgift att särskilt följa rättsskipningen på hovrättens avdelningar och verka för en enhetlig rättstillämpning. Vidare är en vice ordförande på varje avdelning avdelningschefens ställföreträdare och leder arbetet på avdelningen när avdelningschefen är frånvarande.

Kvalifikationer m.m.

En vice ordförande ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en god kommunikativ och administrativ förmåga.

Du som söker ska ha vilja och förmåga att verka för att såväl avdelningens som hela hovrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och främja delaktighet och trivsel på arbetsplatsen. Goda ledaregenskaper, lyhördhet och förmåga att entusiasmera medarbetarna är viktigt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige är näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen är organiserad på fyra dömande och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar ca 120 personer. Hovrätten har lokaler i centrala Göteborg, men förhandlingar hålls även i Karlstad.Övriga upplysningar

Anställningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålets. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se 

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 22-2019
Ansök här

Kontakt

Åke Thimfors, tf hovrättspresident,
031-701 23 01

Anna Samuelsson, administrativ direktör,
031-701 22 61


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.