JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm söker ett t.f. hyresråd

Arbetsuppgifter

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning om bland annat arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. Ett hyresråd har också ansvar för en rotel, vilken ingår i en större enhet.

 

Kvalifikationer

Det är viktigt att du har intresse för och förmåga att leda förhandlingar, att medla samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister.

Samarbetsförmåga inom den egna enheten och inom nämnden i stort är viktiga egenskaper för all vår personal. Vikt läggs också vid att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt. Kvalitetstänkande är viktigt i det dagliga arbetet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan. Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning är det angeläget att du snabbt kan komma in i arbetet. Tidigare erfarenhet av arbete i hyresnämnd eller kunskaper inom de rättsområden som hanteras i nämnden kan därför vara meriterande.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres-och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca 35 anställda varav nio hyresråd. Arbetet är organiserat på två enheter med fyra hyresråd på varje enhet samt samordnare, gruppjurister och handläggare. På nämnden finns också en administrativ enhet. Nämnden finns i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, tillsammans med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen och inom några år även med tunnelbana. Bredvid den nya fastigheten finns ett parkeringshus. Från stora delar av det nya våningsplanet högst upp i huset ser man ut över Södermalm och Hammarby sjöstad. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek. Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se  

Övriga upplysningar

Anställningen är tidsbegränsad och avser perioden 2019-09-01--2020-08-31.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Antal platser: 1
Lön: Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 24-2019
Ansök här

Kontakt

Kristian Eriksson, myndighetschef,
08-561 66 538

Eva Reldén (Saco-S), hyresråd,
08-561 66 512


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.