JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertälje tingsrätt söker en lagman

Arbetsuppgifter

Södertälje tingsrätt är en domstol med cirka 40 medarbetare. Tingsrättens organisation omfattar ett målkansli, en administrativ enhet och en säkerhetsenhet. Personalansvaret fördelas mellan lagmannen och enhetscheferna. Domstolen har åtta ordinarie rådmansanställningar samt två utbildningsplatser för fiskaler.

Verksamheten står inför en expansiv fas och präglas av ständigt nya utmaningar. Varje medarbetare får tillfälle att bidra med sin problemlösningsförmåga i det dagliga arbetet.

Vi lägger stor vikt vid nytänkande och effektivitet samtidigt som vi är måna om att bevara den trevliga atmosfären vi har på tingsrätten. Rak och informell kommunikation i alla led underlättar samarbetet inom domstolen.

Som lagman skapar du förutsättningar för att uppfylla verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar. Du leder arbetet genom att sätta mål, delegera och följa upp. Kvalitets- och utvecklingsfrågor ligger dig varmt om hjärtat. Att följa omvärldsförändringar och ständigt anpassa organisationen efter nya förutsättningar och krav ser du som ett allt viktigare inslag i ledarskapet.

Som chef företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer och verkar för en god arbetsmiljö.

I arbetet ingår att samverka med andra domstolschefer och arbeta aktivt med erfarenhetsutbyte, inte enbart inom Sveriges Domstolar utan även med andra aktörer i rättskedjan.

Kvalifikationer m.m.

Du ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet. Du ska ha intresse för arbetsgivarfrågor, vara duktig på att samarbeta och ha en god administrativ förmåga. Vidare ska du vara målmedveten, drivande och ha förmåga att engagera och motivera din personal. Du måste också på ett aktivt sätt kunna företräda domstolen utåt och skapa förtroende för dess verksamhet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Södertälje tingsrätt

Södertälje tingsrätt är centralt belägen vid Stortorget mittemot Rådhuset i Södertälje. Tingsrättens domkrets omfattar kommunerna Södertälje, Nykvarn och Salem. Domstolen handlägger drygt 3 000 brottmål, tvistemål, konkurser och övriga ärenden per år. Målen är jämnt fördelade mellan brott- och tvistemål. Av och till hanterar domstolen mål som tillhör kategorin de allra största.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett och kravprofiler m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 25-2019
Ansök här

Kontakt

Eva-Lena Norgren, lagman t.o.m. den 31 mars,
076-113 85 02

Angelica Jonsson, tf. lagman fr.o.m. den 1 april,
070-180 83 09


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.