JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertörns tingsrätt söker en eller flera rådmän

Arbetsbeskrivning

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 235 anställda. Den dömande verksamheten vid tingsrätten bedrivs på sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Fem av sex avdelningar består av 28 medarbetare och en avdelning av 34 medarbetare. Samtliga avdelningar består utöver chefsrådmannen av en fem rådmän, varav en har i uppdrag att vara chefsrådmannens ställföreträdare, två fiskaler, en handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier. På samtliga avdelningar handläggs alla typer av mål och ärenden med undantag för konkursärenden, som handläggs på en avdelning. Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen och den administrativa direktören, tingsrättens ledningsgrupp.

På Södertörns tingsrätt finns goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga domare handlägger såväl brott- som tvistemål, men detta hindrar inte att domare fördjupar sig inom ett visst område. Idag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i ekobrottmål, ungdomsbrottmål, familjemål, konkursrättsliga mål, entreprenadmål och arbetsrättsliga mål. En domare på Södertörns tingsrätt avgör ungefär samma antal mål per år som den genomsnittlige tingsrättsdomaren i Sverige.

På tingsrätten bedrivs sedan flera år ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete för att förbättra verksamheten. Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund.

Tingsrätten ingår i ett regionalt samarbete med Attunda, Nacka, Solna och Stockholms tingsrätter. Domstolarna har gemensam budget och samverkar inom flera områden.


Kvalifikationer

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Arbetsgivarens referensnummer: 115-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Petra Lundh
Lagman
070-977 89 73
petra.lundh@dom.se

Fredrik Nydén
Rådman (Saco-S)
08-561 662 43
070-661 77 79
fredrik.nyden@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 235 anställda. Tingsrätten är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare, som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och visioner samt i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet. Alla på domstolen bemöts vänligt och med respekt och tingsrätten verkar för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.

Vi finns i en modern domstolsbyggnad med ljusa och fräscha lokaler nära Flemingsbergs station. Kommunikationerna hit är utmärkta.