JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stockholms tingsrätt söker en eller flera rådmän

Arbetsuppgifter

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt. Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar. En av de dömande avdelningarna är Patent- och Marknadsdomstolen och de andra fyra avdelningarna är allmänna avdelningar. De rådmän som rekryteras kommer i första hand placeras på någon av de allmänna avdelningarna men en placering på Patent- och Marknadsdomstolen är också möjlig.

De allmänna avdelningarna har 50-60 medarbetare och handlägger tvistemål, brottmål och familjemål. Målen är inte sällan omfattande och uppmärksammade. Tvistemålen utgör en förhållandevis stor del av verksamheten och tingsrätten handlägger många stora kommersiella tvister. På avdelningarna finns sju-åtta rådmän och en av rådmännen är chefsrådmannens ställföreträdare. På varje avdelning utbildas fiskaler och notarier och det finns en väl fungerande beredningsorganisation med beredningsjurister och domstolshandläggare.

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Arbetet bygger på ett gott ledarskap och medarbetarskap där medarbetarna får möjlighet att bidra till en ökad kvalitet i olika avseenden. För närvarande arbetar vi särskilt med att stärka domarnas roll i beredningen av målen och med att ge förutsättningar för en hög grad av specialistkompetens inom olika rättsliga områden. En ledstjärna i detta arbete är att skapa en sammanhållen tingsrätt med ett gott bemötande.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Som rådman är du ett föredöme för övriga medarbetare på domstolen. Genom dialog och samverkan har du ett stort ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Som domstolens ansikte utåt bidrar du genom ett gott bemötande till medborgarnas förtroende för tingsrätten.

Vi söker dig som inspireras av ett mycket kvalificerat och omväxlande juridiskt arbete där din analysförmåga utmanas. Vi värdesätter också att du vill bidra till tingsrättens utvecklingsarbete. Du kommer till en arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin. För rådmän som är indelade på Patent- och marknadsdomstolen finns även möjlighet till vidareutbildning inom ramen för bland annat EUIPO (Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet) och EPO (European Patent Office).

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har ca 300 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Vid tingsrätten finns, utöver de dömande avdelningarna, en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och service- och säkerhetsfrågor vid domstolen.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-09-08
Arbetsgivarens referensnummer: 71-2019
Ansök här

Kontakt

Gudrun Antemar, lagman,
08-561 650 51

Erik Lindberg, chefsrådman avdelning 3,
08-561 653 39

Amina Lundqvist, administrativ direktör,
08-561 650 62


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.