JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söker tekniskt råd med inriktning på fastighetsrätt

Arbetsuppgifter

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. följande frågor: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, överklagade lantmäteribeslut samt överklagade beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också tvistemål med anknytning till miljö- och fastighetsrätt samt va-frågor, t.ex. miljöskadestånd, intrångsersättningar och tvångsförfaranden.

Som tekniskt råd är du domare i mark- och miljödomstolen tillsammans med rådmän och ibland även särskilda ledamöter. Därutöver samarbetar du med beredningsjurister och domstolshandläggare.

Arbetet som tekniskt råd innebär bl.a. granskning och bedömning av utredningar och annat underlag i våra mål samt ställningstaganden till riktigheten i överklagade beslut. En viktig uppgift är att medverka vid utformningen av domstolens domar och beslut. Arbetet innebär tjänsteresor med övernattning och förutsätter innehav av körkort.
Vi söker ett tekniskt råd för arbete med fastighetsmålen. Dessa består framförallt av överklagade lantmäteriförrättningar, men även klandertalan avseende föreningsstämmobeslut, tomträttsmål och andra stämningsmål m.m. Ett tekniskt råd med inriktning mot fastighetsrätt kan i vissa fall även medverka vid avgörande av exempelvis VA-mål och vissa PBL-mål med fastighetsrättslig anknytning.

  

Kvalifikationer 

Du ska ha djupa kunskaper inom fastighetsrätten, med inriktning främst på lantmäteriförrättningar. Du bör ha civilingenjörsutbildning inom lantmäteri eller motsvarande akademisk utbildning i förening med lång och kvalificerad erfarenhet av sådana frågor som domstolen prövar. Erfarenhet av fastighetsvärdering är meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av att ha jobbat som förrättningslantmätare.

Domstolens arbetssätt ställer stora krav på samarbetsförmåga och förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Ett tekniskt råd ska kunna omsätta sina kunskaper och erfarenheter i rättsliga ställningstaganden bl.a. genom att skriva domsförslag i samarbete med beredningsjurister och rådmän. Arbetet ställer därför höga krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och ett gott omdöme. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Ett tekniskt råd ska vara svensk medborgare och i övrigt motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan. Erfarenhet från arbete inom myndigheter är meriterande.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.  

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se
 

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt är en modern arbetsplats med centralt belägna och nyrenoverade lokaler i Växjö. Mark- och miljödomstolen består av två avdelningar vid tingsrätten, med östra och södra delen av landet från Östergötland till Skåne som domsområde. Mark- och miljödomstolen prövar bl a miljömål, mål enligt plan- och bygglagen och fastighetsmål.

Vid Växjö tingsrätt arbetar för närvarande cirka 90 personer, varav omkring 50 personer på mark- och miljödomstolen; rådmän (lagfarna domare), tekniska råd, beredningsjurister och domstolshandläggare. Vardera avdelningen leds av en chefsrådman. För närvarande arbetar elva tekniska råd i domstolen.

Växjö tingsrätt är en trivsam arbetsplats och vi erbjuder Dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med ett öppet och positivt arbetsklimat.

Växjö är en universitetsstad med utmärkta kommunikationer och med ett rikt kultur- och idrottsliv.

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Tekniska råd anställs med fullmakt.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde januari 2019
Sysselsättningsgrad: 100%

Antal platser: 1
Lön: Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-08-31
Arbetsgivarens referensnummer: 46-2018
Ansök här

Kontakt

Lars-Olle Larsson, Lagman
0470-560 111, lars-olle.larsson@dom.se

Lena Pettersson, Chefsrådman
0470-560 133, lena.c.pettersson@dom.se

Louise Öqvist, Administrativ chef
0470-560 115, louise.oqvist@dom.se

Arne Nilsson, Tekniskt råd, fastighet
0470-560 278, arne.nilsson@dom.se

Carl-Philip Jönsson, Tekniskt råd, SACO
0470-560 102, carl-philip.jonsson@dom.se


Övrigt

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och har ett inkluderande synsätt. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas meriter och kompetenser. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Domarnämnden