JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Administrativ verksamhet

Medarbetare inom den administrativa verksamheten

Administration kan handla om frågor som rör den inre organisationen, styrsystem, ledningsfunktion och ledarskap. De olika arbetsuppgifter och områden som ryms inom administrationen omfattar ekonomi- och personaladministration, IT och service. Några exempel på medarbetare inom det här området är ordningsvakter, ekonomi- och personalassistenter samt personal- och chefsadministratörer.

Den administrativa verksamheten i en domstol innebär styrning och ledning av arbetet mot uppställda mål; det vill säga olika administrativa uppgifter för förvaltning och för stöd åt huvudverksamheten - den dömande verksamheten.
Senast ändrad: 2018-03-05