JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dömande verksamhet

Beredningsarbetet omfattar bland annat att registrera mål, kalla de personer som ska närvara vid rättegången - till exempel vittnen, advokater och målsäganden, betala arvoden och att ha löpande dialog med både domare och nämndemän. Det kan också innebära för- och efterarbete där juridisk utbildning och kompetens krävs. Några exempel på medarbetare inom det här området är registratorer, domstolssekreterare, domstolshandläggare, beredningssekreterare, beredningsjurister och föredragande.

En del av den dömande verksamheten sker i rättssalen vid förhandlingar. En annan del är att skriva domar och beslut. De yrkeskategorier som arbetar med den dömande verksamheten är de som har juridisk utbildning, i till exempel tingsrätt och förvaltningsrätt är det notarier, fiskalerrådmän och lagmän. Domstolshandläggare för också protokoll vid förhandlingar.
Senast ändrad: 2018-03-05