JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beredningsjurist - bereder målen inför avgörande i domstol

Beredningsjurist är ett varierande och ansvarsfullt arbete som innefattar många kontakter med parterna i målen.

Du arbetar med att göra målen färdiga för avgörande och får också föra protokoll och skriva förslag till domar och beslut.

Arbetet är kvalificerat och utförs under eget ansvar. Det är därför viktigt att du kan arbeta självständigt. Har du tillräcklig kunskap och erfarenhet kan du få ett särskilt förordnande som innebär att du får jobba med mer omfattande mål.

Många av beredningsjuristerna är notariemeriterade och juridiskt mycket skickliga. De får efterhand specialkunskaper inom olika områden som exempelvis processrätt och tvistemålshantering. Som beredningsjurist arbetar du tillsammans med kompetenta kollegor, som liksom du värnar om den enskildes rättstrygghet.

Dina arbetsuppgifter

Du har normalt inte behörighet att döma själv, men ger ofta förslag på hur rätten ska döma i målen. Domarna har högt förtroende för dig som beredningsjurist och litar på det underlag du tagit fram inför avgörandet. Ibland får du även göra rättsutredningar.

En annan viktig uppgift är att samordna arbetet för avdelningens notarier samt att medverka i deras introduktion och utbildning. En beredningsjurist får ibland bistå chefsrådmannen med administrativa göromål, som avdelningens veckoplanering, semesterplanering med mera.

Arbeta i underrätt

Som beredningsjurist i underrätt får du bland annat sammanställa underlag och föredra detta för beslutande domare. Arbetet kan också innebära att du får ge förslag till domar. Andra vanliga uppgifter är att föra protokoll vid muntliga förhandlingar.

Arbeta i överrätt

Som beredningsjurist i överrätt får du mer kvalificerade uppgifter. Det kan handla om att jämföra ett mål med liknande, äldre mål och sedan göra en fördjupad bedömning av rättsläget. Även i överrätt ger du förslag på hur målen ska avgöras.
Senast ändrad: 2018-11-29

Krav och önskemål

Detta krävs för att bli beredningsjurist:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Juristexamen
  • Annan juridisk bakgrund

Detta önskar vi av dig:

  • Du är noggrann och har hög ansvarskänsla och social kompetens.
  • Du är mycket duktig på att samarbeta och har gott omdöme.
  • Du är flexibel och stresstålig.
  • Du har god pedagogisk förmåga då utbildningen av notarier kan ingå i dina arbetsuppgifter.