JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Assessor

Efter fyra år som fiskal kan du utnämnas till assessor under förutsättning att du blir godkänd. Som assessor är du behörig att söka anställning som ordinarie domare.

Som hovrätts- eller kammarrättsassessor arbetar du vanligtvis utanför domstolen för att meritera dig ytterligare. Det kan röra sig om utredningsuppdrag inom ett statligt verk eller som rättssakkunnig i regeringskansliet. Det kan också innebära internationella uppdrag inom näringsliv, UD eller EU.

Med sådana arbetsuppgifter fördjupar du dina kunskaper inom juridik och samhälle. Därefter kan du söka en fast anställning som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt eller kammarrätt.

Så kallad assessorskompetens efterfrågas ofta vid högre juristbefattningar inom både offentlig och privat sektor.
Senast ändrad: 2018-02-05

Detta krävs för att bli assessor:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Juristexamen
  • Notariemeritering
  • Tjänstgöring som fiskal